Vrouwen, kom op!

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Nanny Verheijen 

Het ledenaantal van de afdeling Loon op Zand van mijn landelijke politieke partij bestaat voor ongeveer eenderde uit vrouwen, in mijn lokale partij is dat ook het geval. Dat is niet uitzonderlijk, in veel politieke partijen is de verdeling nog ongunstiger. In de gemeenteraad van Loon op Zand worden 5 van de 19 zetels door vrouwen ingenomen. Mannen zijn oververtegenwoordigd in de politiek.
Is dat erg?

Hoe staat het er eigenlijk voor?

 Infographic als .pdf

Pieter van Wijnen van I&O Research, onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, heeft  in 2012 onderzoek gedaan naar politieke opvattingen van mensen aan de hand van stellingen over actuele politieke onderwerpen. Op de website van het bureau is het onderzoeksrapport 'Opvattingen over politieke kwesties: sekse maakt verschil' na te lezen. Uit de samenvatting en conclusie pluk ik de volgende informatie: “Vrouwen zijn meestal linkser dan mannen als het gaat om sociaaleconomische onderwerpen, duurzaamheid, ontwikkelingshulp, acceptatie van homo’s en veiligheid en integratie. Vrouwen zijn conservatiever op het gebied van Europese integratie en economische modernisering (verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, veranderen van de hypotheekrenteaftrek, versoepeling van ontslagrecht). Als we willen dat politieke besluiten een goede afspiegeling zijn van de wensen van de bevolking, is het belangrijk dat vrouwen in dezelfde mate gaan deelnemen aan de politiek als mannen. Doen zij dit niet, dan vergroot dit de kans dat hun opinies niet goed worden vertegenwoordigd door politici en bestuurders.”

In de gemeentepolitiek gaat het weliswaar niet over Europese integratie of hypotheekrenteaftrek, maar er worden wel beslissingen genomen die gaan over onze directe leefomgeving. Zouden vrouwen daarover niet veel meer moeten meebeslissen? In 2014 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Bij de meeste politieke partijen worden de kandidatenlijsten de komende maanden opgesteld.

Vrouwen, pak je kans en meld je aan!