Font Size

SCREEN

Cpanel

Loon op Zand wordt millenniumgemeente

Tijdens de raadsvergadering van 19 september is het besluit genomen om in te stemmen met de uitvoeringsnota van Wereldgemeente Loon op Zand. Loon op Zand kan zich nu aan gaan melden als 154e millenniumgemeente van ons land. 

De eerste stappen hiervoor zijn al gezet in 2008 toen vanuit GroenLinks & PvdA een initiatiefgroep Millenniumgemeente Loon op Zand werd opgericht. In juni 2009 werd een motie van GroenLinks en PvdA om Loon op Zand millenniumgemeente te verklaren op het laatste nippertje ingetrokken wegens gebrek aan draagvlak. Ruim een jaar later bleek er meer draagvlak in de raad te zijn en werd een Pro3-motie van 11 november 2010 aangenomen, met tegenstem van CDA en VVD. In de motie werd het College opgeroepen:

- een raadsbesluit voor te bereiden waarin de gemeente Loon op Zand tot Millenniumgemeente wordt verklaard;

- een plan op te stellen waaruit blijkt dat de gemeente een extra inspanning wil leveren aan de realisatie van de Millenniumdoelen;

 - bij het opstellen van dit plan burgers en organisaties uit onze gemeente te betrekken die mondiaal betrokken zijn in lijn met de Millenniumdoelen.

Het raadsbesluit werd, na aandringen en met inbreng van de initiatiefgroep Millenniumgemeente, behandeld en aangenomen in de raadsvergadering van 24 september 2012, wederom met tegenstem van CDA en VVD. De uitwerking van dit raadsbesluit is in handen gelegd van Platform Wereldgemeente Loon op Zand, de nieuwe naam van de initiatiefgroep. Wereldgemeente Loon op Zand is sinds begin 2013 actief en heeft de afgelopen maanden een plan van aanpak (de uitvoeringsnota) opgesteld. 

De volgende stap kan gezet worden: aanmelding als Millenniumgemeente.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.