Pro3 Verkiezingsprogramma 2014-2018 vastgesteld

Pro3 Verkiezingsprogramma 2014-2018 vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus is het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 aangenomen. Ook de profielschetsen voor fractie(-leden), -voorzitter en wethouder zijn akkoord bevonden. Hiermee is de kandidaatstelling voor de verkiezingslijst opengesteld. De termijn voor kandidaatstelling loopt af op 15 oktober a.s.

Voor leden en andere belangstellenden zijn de stukken te downloaden:

- verkiezingsprogramma Pro3 2014-2018

- profielschetsen

- bereidverklaringsformulier voor kandidaatstelling  

Voor meer informatie over de kandidaatstelling neem kontakt op met de voorzitter van de kandidatencommissie, Theo Egging, tel. 06.40.81.14.32. Voor informatie over het raadslidmaatschap kunt u kontakt opnemen met de fractievoorzitter Peter Flohr, tel. 0416-36.27.77.