Font Size

SCREEN

Cpanel

Loon op Zand schaliegasvrij?

Moet de gemeente Loon op Zand zich ook als schaliegasvrije gemeente op de kaart zetten? Pro3 vindt van wel. Loon op Zand is één van de gemeenten waar schaliegas in de ondergrond aanwezig zou kunnen zijn. Het winnen van schaliegas veroorzaakt veel overlast voor omwonenden, de natuur en mogelijk ook het grondwater. De risico's zijn groot, zo blijkt uit talloze rapporten en de praktijk in Amerika.  Daarbij komt dat het vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering, aantasting van het landschap en leefbaarheid. Gaswinning wordt niet beschouwd als een positieve bijdrage op weg naar duurzame energie. Het mogelijk maken van schaliegasboringen vormt een hindernis voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone en hernieuwbare energie. Kortom, schaliegasboringen moeten we in Nederland niet willen en niet doen.

De gemeente is het bevoegd gezag om hiervoor een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor de proefboring. Wij raden daarom het verstrekken van deze vergunning ten sterkste af. De gemeenteraad kan dit bekrachtigen met een motie. Pro3 zal op de eerstvolgende raadsvergadering het initiatief nemen om een motie hierover in te dienen. 

Overigens heeft onze gemeente ervaring met gasboringen. Aan de ruilverkavelingsweg in Loon op Zand wordt al sinds midden jaren '80 geboord naar aardgas. Naar verluidt loopt deze voorraad nu naar zijn eind. 

De eigenaar van deze gaswinningsinstallatie heeft wel plannen voor schalieolie en gasopslag. Dit maakt het eens te meer belangrijk dat een duidelijk signaal van de Gemeenteraad uitgaat. 

bronnen:
http://www.schaliegasvrij.nl

 

Wat schaliegas is wordt goed uitgelegd in het volgend filmpje:

Lezenswaardige  weblinks:

Provincie Noord-Brabant: Schaliegas discussieforum

Kennislink:  "Gas van grote diepte"

Chemisch weekblad C2W: Schaliegas in de Koelkast

 

 

Reacties   

+2 #2 Peter Gloudemans 06-09-2013 12:37
Ik wil iedereen aanraden eens te kijken naar de Gasland-documen taire die in 2011 al door de Vpro is uitgezonden.

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/gasland.html

Voor mij voelde het als een wake-up call :cry: .
+2 #1 Peter Gloudemans 05-09-2013 11:26
Helemaal mee eens. Laten we nu eindelijk eens ondubbelzinning kiezen voor een duurzame koers in plaats van krampachtig te blijven vasthouden aan ons fossiele verleden/heden. Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat er nog meer geboord en gerommeld gaat worden in de bodem (van onze gemeente). De gasindustrie wordt in toenemende mate gezien als een belangrijke veroorzaker van laagfrequent geluid, een vorm van geluid die niet iedereen kan horen maar waar ikzelf helaas wel gevoelig voor ben. Het zou voor mij een echt horrorscenario zijn als ik door nog meer bromgeluiden uit mijn slaap word gehouden.

http://www.laagfrequentgeluid.nl/

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.