Moeten de bomen op het Oranjeplein echt weg?

Tekening aanpassing Oranjeplein

Een oplettende buurtbewoner sloeg de schrik om het hart toen ze hoorde dat alle bomen van het Oranjeplein verdwijnen. Het hele plein wordt aangepakt, tegelijkertijd met een uitbreiding van de Emté en enkele winkelverplaatsingen. Het huidige stukje plein rondom en onder de bomen (zie het omcirkelde op de tekening hiernaast) wordt geschikt gemaakt voor parkeervakken. De bankjes verdwijnen, misschien blijft er eentje staan? Ook naast de glasbakken zijn parkeerplaatsen ingetekend. Kortom het gezellig stukje plein en de bankjes waar vermoeide winkelaars, wandelaars of langsfietsend toeristen in de schaduw van de bomen lekker kunnen uitblazen, worden ingeruild voor parkeervakken?

Bezwaar tegen dit plan kan nog gemaakt worden tot en met 2 oktober 2013 bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Nog los wat er met de rest van het plein gebeurt, het zou echt zonde zijn als dit kleine stukje groen wat er nog te vinden is tussen de winkels straks door parkeerplaatsen en aan te planten buxus-struikjes wordt vervangen. De bomen staan niet op de lijst van waardevolle bomen, maar door de plek waar ze staan hebben zij een zeer waardevolle functie.

In de commissievergadering van Fysieke Omgeving en Milieu, a.s. dinsdagavond 3 sept., zal Pro3 het niet alleen over die ene boom hebben.

Het moet wel een beetje gezellig blijven in het kleine dorpshart van Loon op Zand.

Wijziging oorspronkelijke tekst: Bezwaarschrift kan bij het College van B&W ingediend worden tot en met 2 oktober.

Aanvulling:  Alleen belanghebbenden zouden bezwaar kunnen maken tot die dag. Belanghebbend zijn personen die direct door deze beschikking worden benadeeld. ofwel: omwonenden die vanuit hun eigendom zicht hebben op de bomen (belanghebbende zichtcriterium). De precieze betekenis van dit criterium wordt nog nagezocht.