Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad kritisch over kosten Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. Zij produceert omgevingsvergunningen voor het milieu en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overlegt de omgevingsdienst met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie. De omgevingsdienst is een nieuw opgezette organisatie (m.i.v. 2013) waar ook de gemeente Loon op Zand deel van uitmaakt. Een gemeente moet trouwens hele goede redenen hebben om niet deel te nemen aan dit samenwerkingsverband. De Rijksoverheid legt dit, uit het oogpunt van efficiëntie, min of meer verplichtend op. Taken die de gemeente eerst zelf uitvoerde zijn overgedragen aan deze nieuwe organisatie. 

De OMWB is opgericht om te komen tot een meer slagvaardige, efficiënte en vernieuwende aanpak die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Het is ook de bedoeling dat door gezamenlijk optreden de kosten voor de gemeenten minder zullen zijn dan dat zij nu uitgeven. En bij dit laatste wringt de schoen. Want het oprichten van een organisatie kost extra geld. Maar dat het de komende jaren zoveel meer zou zijn voor Loon op Zand, dat was wel heel erg wrang. De raad besloot in haar laatste raadsvergadering voor het zomerreces hierover een duidelijk signaal af te geven. Onze vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van de OMWB (de Burgemeester) kreeg de boodschap mee niet akkoord te gaan met de ontwerpbegroting van de OMWB zoals deze nu werd voorgesteld.  Wel werd het signaal meegegeven dat alles wat nu aan meerkosten betaald moet worden door de OMWB vanaf 2017 terugbetaald moet worden. De inbreng van Pro3 op dit punt werd raadsbreed gesteund. Een deal: het kost nu meer maar we willen het vanaf 2017 weer terug op basis van de beloofde en aangekondigde efficiëntie-winst. 

We wachten af wat de besprekingen in het Algemeen Bestuur hebben opgeleverd, maar naar verluidt zijn er meer gemeenten die morrend de huidige financiële verplichtingen hebben beoordeeld.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.