Font Size

SCREEN

Cpanel

Het coalitieadvies van de informateur.

Informateur Roel van Gurp heeft vandaag advies uitgebracht over de aanstaande coalitievorming. De informateur adviseert GemeenteBelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand om samen de coalitiebesprekingen te starten.

De informateur heeft dit advies uitgebracht aan opdrachtgever Ad van Laarhoven, als voorzitter van de grootste partij (GemeenteBelangen). Dit advies heeft hij vervolgens toegelicht aan de fracties van de vijf politiek partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Coalitiebesprekingen starten wil zeggen de inhoudelijke onderhandelingen gaan voeren over een bestuursakkoord en over de invulling van een nieuw college van burgemeester & wethouders.

Zo breed mogelijk draagvlak
Roel van Gurp heeft tijdens de afgelopen week gesprekken gevoerd met de politieke partijen, de verkiezingsprogramma’s gelezen en de verkiezingsuitslag bestudeerd. Het zijn financieel-economisch lastige tijden waarin de realisatie van belangrijke projecten voor de gemeente Loon op Zand centraal staat. Daarom adviseert de informateur voor een zo breed mogelijk draagvlak te zorgen en te kiezen voor de coalitie GemeenteBelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand.
In deze coalitie zijn de partijen vertegenwoordigd die met afstand bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste waren in de drie kernen. GemeenteBelangen in Kaatsheuvel en De Moer. Lijst Loon op Zand in de kern Loon op Zand. Pro3, de partij die tweede was in de hele gemeente en in de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.