Geen pas op de plaats voor zondagsopenstelling

Een meerderheid in de Raad (GemeenteBelangen, VVD en Lijst Loon op Zand) heeft ingestemd met het voorstel om  een algehele zondagopenstelling in de gemeente Loon op Zand mogelijk te maken. Een nieuwe winkeltijdenverordening  is daarmee vastgesteld.

Verontruste ondernemers uit Kaatsheuvel en het kerkdorp Loon op Zand hebben zich er tot het laatst toe verzet om deze nieuwe verordening nu al in te laten gaan. Er was onder deze winkeliers geen draagvlak voor het voorstel om de supermarkten als aparte sector volledige zondagsopenstelling toe te staan. De kleinere  detailhandel verwacht hierdoor extra omzetverlies omdat zij zelf niet alle zondagen open kunnen en willen zijn.

 

De meerderheid van de raad wil de detailhandel tegemoet komen door 2 maanden uitstel in de procedure op te nemen. Als er per 1 maart geen afspraken gemaakt kunnen worden tussen detailhandel (centrum Kaatsheuvel) en de supermarkten zal de nieuwe verordening van toepassing zijn. Een door GemeenteBelangen ingediende wijziging op het besluit werd door de VVD en Lijst Loon op Zand aangenomen.

 

Pro3 heeft dit voorstel niet gesteund.  Pro3 vindt dat de detailhandel en de supermarkten in een gelijkwaardige positie met elkaar tot afspraken moeten kunnen komen. Door nu al voor een algehele zondagsopenstelling te stemmen zet je de detailhandel op voorhand al op achterstand in de besprekingen met de supermarkten.

 

Door Pro3 is er de nadruk op gelegd om tot goede afspraken te komen voor de komende jaren. Zowel de winkeliers als de supermarkten hebben te kennen gegeven dat samenwerking erg belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kernwinkelgebied. Op dit moment is de detailhandel in Kaatsheuvel en Loon op Zand nog niet zover. De winkeliers sluiten zeker niet uit dat dit over 2 jaar anders kan zijn. Zeker als het kernwinkelgebied  verder ontwikkeld wordt en ook het Bruisend Dorpshart er staat.

 

Pro3 vindt het uitermate belangrijk dat er concreet gewerkt wordt aan samenwerking tussen de ondernemers. Dat is in het economisch belang van de gemeente. Pro3 vreest dat door de huidige besluitvorming in de raad de winkeliers en de supermarkten moeizaam met elkaar aan tafel zullen zitten. Daarom heeft Pro3 er voor gepleit om een pas op de plaats te maken met de nieuwe winkeltijdenverordening. Pro3 gunt alle ondernemers meer tijd om tot goede onderlinge afspraken te komen. Helaas heeft de meerderheid van de raad deze kans niet aangegrepen. Het CDA steunde de opvattingen van Pro3.

 

bijlagen:

Inspreektekst Winkeliers bij de commissie Bestuur en Middelen

Brief van het nieuwe interimbestuur Winkeliersvereniging Kaatsheuvel