De perikelen van het Bruisend Dorpshart ....

..... of hoe goed onze inwoners worden geïnformeerd

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Nanny Verheijen 

In het Brabants Dagblad van zaterdag 7 april was de analyse te lezen van het moeizame proces rond het Bruisend Dorpshart van Kaatsheuvel. De erbij geplaatste luchtfoto van de Markt in Kaatsheuvel was treffend en treurig.

Treurig was ook de constatering van Michel Koster dat ‘de meeste inwoners geen idee [hebben] wat er zich allemaal in de raadzaal afspeelt’. Hoe waar die constatering is, weet ik niet, maar dat er iets schort aan het informeren van inwoners over wat in de raadzaal gebeurt, dat is mij wel duidelijk. Dat mag de gemeente zich aantrekken.

Op de gemeentelijke pagina’s van de Duinkoerier verschijnen agenda’s van Raads- en commissie-vergaderingen en inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn. Sommigen maken gebruik van die mogelijkheid, komen luisteren hoe de lokale democratie werkt en weten dan wat er is besloten en of haar of zijn partij vóór dan wel tégen stemde. Van die raadsvergaderingen wordt een openbare besluitenlijst gemaakt. Waarom verschijnt deze eigenlijk niet op de gemeentelijke pagina’s in De Duinkoerier? Zodat iedereen er kennis van kan nemen hoe de agendapunten zijn behandeld.  Een logische stap, na de publicatie van de agenda, zou je zeggen. Het maakt dat kiezers zich serieus genomen voelen en geeft aan hoe de raadsleden namens de kiezers hun werk verrichten.

Het moet gezegd, de openbare besluitenlijsten staan wél op de gemeentelijke website. Het raadsel van de maand is, hoe ze daar te vinden…. Voor Pro3 een reden om deze openbare besluitenlijsten een duidelijke plaats te geven op onze eigen website: via menukeuze Gemeenteraad - Besluitenlijsten. 

Los daarvan: zou het niet mooi zijn als de inwoners van onze gemeente, net als die van gemeentes zoals bijv. Zaltbommel, de raadsvergaderingen live via internet konden volgen?

En dan nog even terug naar het Bruisend Dorpshart en de analyse van Michel Koster: was er een goede besluitenlijst gepubliceerd over de raadsvergadering van 23 juli 2009 waarin werd besloten over het project Bruisend Dorpshart, dan had men wellicht nu nog geweten hoe er toen gestemd is. Dat de meerderheid van de raad weliswaar accoord ging, maar dat PvdA en GroenLinks (de voorlopers van Pro3), juist vanwege de flinterdunne financiële onderbouwing, hebben tegengestemd.

Je zou het cynisch kunnen noemen dat uitgerekend Pro3 wethouder Ruud van Eijkeren haarfijn heeft blootgelegd hoe gelijk zij hadden.

Moge het een schrale troost zijn dat Loon op Zand niet de enige gemeente is die zich verslikt in te ambitieuze plannen.